Institute for the Development study of Mongolia and the Word/Монгол ба Дэлхийн хөгжлийг судлах хүрээлэн / ТББ


           Энэ хүрээлэн нь Монголын хөгжлийг дэлхийн улс орнуудтай харьцуулан судлах, сурталчлах, сургалт явуулах зэрэг үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 2009 онд байгуулагдсан төрийн бус байгууллага юм.

Тус хүрээлэнМонгол – Олон улс - Дэлхий болон “Дэлхий – Олон улс – Монгол” гэсэн аспект, түвшингээр судалгааг 3 цагийн хэмлхээнд явуулна. Эхний ээлжинд Монгол улсын иргэн Шинжлэх ухааны доктор, профессор Б.Мягмаржавын “Дэлхийн нүүдлийн мал аж ахуй, цуврал” бүтээлийн хүрээнд тэрхүү чиглэлээр хамтран судлах, тэдгээр бүтээлүүдийг түгээмэл хэлээр  хэвлэх зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн (Б.Мягмаржавын бичсэн 8 боть зохиол болон тухайн чиглэлээр эдийн засгийн шижлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлэн танилцуулагыг үзнэ үү- For more in information about him and his work, please visit page that introduction about publications) байна 

Make a Free Website with Yola.